Om oss
 


Digital future with Dynamic Integrations

Fremtiden med Dynamic Integrations


Dynamic Integrations AS har møtt flere utfordringer under etableringen av sin virksomhet.

Prinsippene fra den industrielle æra med visning av en kunde-produkt matrise har ført oss i feil retning.

Vi oppdaget at matrisen ikke var relevant lenger, noe som betyr at våre produkter har ulike bruk / støttefunksjoner, ulike forretningsprosesser, og kan brukes i en rekke bransjer.

Vårt firma er konstruert for å reagere raskt på et hektisk og stadig skiftende forretningsklima.

Denne smidige evnen til å levere nye produkter og tjenester når kundene trenger det er reflektert i programvaren vi selger.

For tiden skreddersyr vi våre konfigurerbare produkter til kundenes spesifikke behov. Vi tar sikte på permanente men fleksible løsninger for våre kunder.

For å maksimere hastigheten våre kunder kan tilpasse seg den nye digitale fremtid deler vi vår forretningsmodell, informasjonsarkitektur og banebryttende oppdagelser.

Vi bidrar til å forme den digitale tidsalder, noe som gjør arbeidet veldig motiverende og givende. En ny verden med fritt samarbeid, kreativitet og glede.

Dynamic Integrations AS ønsker å møte dagens digitale utfordringer sammen med deg.

Dynamic Integration delivers the Nordic enterprise

Støtte fra norske mundigheter


Innovasjon Norge, et uavhengig norsk departement, støtter vårt selskap med midler, kunnskap og et europeisk nettverk.

Vi fikk støtte fra Innovasjon Norge etter en tøff godkjenningsprosess. Med deres hjelp leverer vi våre produkter og tjenester, ikke bare i Norge, men i hele Nord-Vest-Europa.

Innovasjon Norge vil være en viktig samarbeidspartner for vår videre ekspansjon. De støtter oss med juridiske, intellektuell eiendom og generell næringsutvikling rådgivning.


people are the future network organisation

Nettverk organisasjon


Vi ser en ny verden er på vei der folk fra hele verden kommer i kontakt med hverandre.

Basert på dette og andre innsikter, har vi bygd en nettverksorganisasjon. Dette er det første eksempelet på hvordan vi aktivt bidrar til etableringen av den digitale tidsalderen.

the network organisation for the digital future
Businesses need transformation to match the digital future

PEST analyse


Basert på vår PEST analyse kan vi bare konkludere med at hele verden er i opprør.

PEST analyse (politiske, økonomiske, sosiale og teknologiske) beskriver et rammeverk av makromiljøfaktorer som brukes i strategisk ledelse.

Det er en del av en ekstern analyse for å gjennomføre en strategisk analyse eller en markedsundersøkelse, og gir en oversikt over de ulike makromiljøfaktorer som må tas i betraktning.

Det er et strategisk verktøy for å forstå markedsvekst eller nedgang, forretningsposisjon, potensial og retning for virksomheten. Source wikipedia

Reasons why businesses require digitalisation and digital governance for the future

Politisk

Det er et irreversibelt Politisk (strøm) skift fra Vesten (USA) til Østen (Kina). Dette skiftet vil føre til store forstyrrelser i de eksisterende kraftbalanser og allianser fra det 20. århundre.

Den nye AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) der en ny internasjonal økonomisk allianse er dannet uten USA, er et veldig godt eksempel.


Økonomi

Det kommer også en ny finansiell storm, fordi de grunnleggende problemene som resulterte i den finansielle krisen i 2008 ikke ble løst. Dette utgjør en enorm trussel mot den globale økonomien.

"For å løse opp," betyr å gjennomføre en strukturendring slik at problemet ikke kan dukke opp igjen. Ref: Mabey C., et al., 2007, Managing Change 2nd edition, page 48.

Den kontinuerlige devaluering av valuta, vil til slutt resultere i en valutakrig mellom nasjoner.

Ref. Rickards J., 2012, Currency wars, The Making of the Next Global Crisis.

Den pågående senkingen av renten med nasjonale banker som resulterer i negativ avkastning på statsobligasjoner, ødelegger rikdom bygd opp i pensjonsmidler.

Dette skaper store problemer for den aldrende vestlige befolkningen, avhengig av deres pensjoner.


Sosial

Den "sosiale kontrakten" en person har med samfunnet må gjennomgås grundig. En måte å se på dette er via den Universal Basic Income (UBI) tanken.

På grunn av teknologiske endringer, er det ingen jobbgaranti i det hele tatt. Enda verre er det at videregående skoler / universiteter ikke vet hvilke utdanninger studenter bør velge.

Ingen vet hvilke jobber bli foreldet og når, og hvilke nye ferdigheter vil være i etterspørselen etter nye framvoksende arbeidsplasser. Denne usikkerheten om jobber, jobbferdigheter og fremtiden generelt kan skape sosial uro.

 

Technologi

Teknologi er den viktigste driveren for den nye industrielle tidsalder vi er på vei inn. Roboter og kunstig intelligens er og vil være resultatet av ulike gjennombrudd, noe som resulterer i "produkter", som vil forandre våre liv helt, såkalte banebrytende endringer.

www.futurism.com

Disse endringene påvirker forretningsmodellen av nesten alle bransjer (økonomisk), måten et samfunn fungerer(sosialt), styringen av et samfunn (politiske) og skaper muligheter for enda flere teknologiske endringer.

Digital future created for people by Dynamic Integrations

Filosofi


Dynamic Integrations AS lar bedrifter og enkeltpersoner trives i verden som dukker opp fra fjerde industrielle revolusjon.

Vi bygger dynamiske integrasjoner av data for bedrifter og skaper nettverk slik at folk kan vokse, samarbeide og skape.


Formålsparagraf

Dynamic Integrations AS lar bedrifter og enkeltpersoner til å trives i den nye digitale tidsalder.

Vi bygger dynamiske integrasjon av data for bedrifter og skaper nettverk slik at folk kan vokse, samarbeide og skape.

En grunnleggende tanke bak vårt oppdrag er likt fordelt rikdom Piketty snakker om.


Kjerneverdier

Definisjon av en kjerneverdi fra et forretningsmessig perspektiv:

Et prinsipp som leder hvordan en bedrift oppfører seg internt så vel som dens forhold til den ytre verden.

Basert på vår formålsparagraf er våre kjerneverdier:

  • • Levere et integrert syn på hele næringskjeden, som krever et sammenhengende resonnement
  • • Dynamisk dataintegrasjon i enhver organisasjon krever kommunikasjon og kontroll av informasjon. Arkitekturendringer krever ærlighet og administrasjon
  • • Nettverksbygging for den digitale tidsalderen etter fjerde industrielle revolusjon krever nytenkning, kreativitet og mot til å utforske.

 

Kultur

For å oppnå og stimulere våre kjerneverdier skaper Dynamic Integrasjons en kultur med fokus på:

  • • Rollebaserte arbeidsplasser: Å gi folk ulike roller i organisasjonen for å få innsikt i virksomheten sammenheng.
  • • En åpen dialog: Alle må kunne være ærlig og dele ideer og innsikt med hverandre.
  • • Organisering: En administrativ tilnærming til alt vi gjør.
  • • Kreativitet: En rekke oppgaver, prosjekter og oppdrag for mennesker.
 
People make Dynamic Integrations future

Our People

 

Dynamisk Integrations AS er en norsk-nederlandsk bedrift.