Over ons
 


Digital future with Dynamic Integrations

MET DYNAMIC INTEGRATIONS NAAR DE TOEKOMST


Dynamic Integrations kwam in de beginfase van zijn bestaan een aantal interessante uitdagingen tegen.

We ontdekten al snel dat de traditionele klant-product matrix niet relevant meer voor ons was.

Onze producten zijn niet branchspecifiek maar kunnen worden gebruikt voor de ondersteuning van talloze bedrijfsprocessen in een scala van industrieën.

Ons bedrijf reageert snel op de continu veranderende zakelijke omgeving.

We leveren nieuwe producten en diensten wanneer daarom wordt gevraagd of wanneer een toekomstige behoefte zichtbaar wordt.

Op dit moment richten wij onze producten configureerbaar in zodat klanten precies in hun behoeften kunnen voorzien. We streven naar permanente maar tegelijkertijd flexibele oplossingen.

Om klanten bij te staan in hun aanpassing aan steeds sneller veranderende tijden delen we ons businessmodel, de informatie architectuur en onze blog waarin we adviseren hoe om te gaan met deze disruptieve veranderingen.

Zo dragen we bij aan het vormgeven van het digitale tijdperk waarin werk weer motiverend wordt en voldoening geeft. Een nieuwe wereld waarin we vrij kunnen samenwerken, creatief kunnen zijn en plezier kunnen hebben.

Dynamic Integrations wil deze digitale uitdaging graag samen met u aangaan.

Dynamic Integration delivers the Nordic enterprise

STEUN VAN DE NOORSE STAAT


Innovasjon Norge, een onafhankelijk Noors orgaan, ondersteunt ons bedrijf met geld, kennis en een Europees netwerk.

Onze plannen zijn na een intensief goedkeuringsproces goed bevonden. Dankzij deze hulp kunnen we nu onze producten en diensten leveren in heel Noordwest-Europa.

Innovasjon Norge is een enorme steun voor onze verdere uitbreiding. Zij staan ons bij met juridische, intellectuele eigendom en algemene bedrijfsontwikkeling kennis en kunde.


people are the future network organisation

Netwerk organisatie


We zien een nieuwe economie ontstaan die mensen over de hele wereld met elkaar verbindt.

Op basis van deze en andere inzichten, we hebben een netwerk organisatie gebouwd. Dit is het eerste voorbeeld hoe we actief willen bijdragen aan de totstandkoming van het digitale tijdperk.

the network organisation for the digital future
Businesses need transformation to match the digital future

PEST Analyse


Op basis van onze PEST-analyse kunnen we concluderen dat de hele wereld in rep en roer is.

Een PEST-analyse (Politic, Economsich, Sociaal en Technologisch) is een bedrijfskundig model dat macro-omgevingsfactoren beschrijft die invloed hebben op het strategisch management.

Door deze politieke, economische, sociale en technologische factoren op macro-omgevingsniveau in kaart te brengen, wil men marktontwikkelingen en de bedrijfspositionering beter begrijpen.

Men bepaalt op deze wijze in welke richting een onderneming zich moet ontwikkelen.Source wikipedia

Reasons why businesses require digitalisation and digital governance for the future

Politiek

Er is een onomkeerbare, politieke machtsverschuiving gaande van het westen (VS) naar het Oosten (China). Deze verschuiving zal grote verstoringen veroorzaken in de bestaande machtsverhoudingen en allianties uit de 20ste eeuw.

Neem bijvoorbeeld de nieuwe AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank). Een nieuwe, internationale, financiële alliantie die gevormd is zonder de Verenigde Staten.


Economie

Er is een nieuwe financiële storm op komst omdat de fundamentele problemen die ten grondslag lagen aan de financiële crisis van 2008 niet zijn opgelost. Dit vormt een enorme bedreiging voor de wereldeconomie.

Om dit “structureel op te lossen” moet er een verandering doorgevoerd worden in het financiële systeem, zodat het probleem niet meer kan ontstaan.Ref: Mabey C., et al., 2007, Managing Change 2nd edition, page 48.

De voortdurende devaluatie van valuta's, zal uiteindelijk resulteren in een valuta-oorlog tussen naties.

Ref. Rickards J., 2012, Currency wars, The Making of the Next Global Crisis.

TDe voortgaande verlaging van de rentetarieven door de nationale banken resulteert in negatieve rendementen op door de staat uitgegeven obligaties. Dit heeft een vernietigend effect op de pensioenfondsen en zal grote problemen creëren voor de vergrijzende westerse bevolking die hiervan afhankelijk is.


Sociaal

Het "sociale contract" dat een individu heeft met een samenleving moet grondig worden heroverwogen. Een manier om dit te doen is via een universeel basisinkomen (UBI).

Als gevolg van technologische veranderingen is er straks geen baangarantie meer. Erger nog, middelbare scholen en universiteiten weten nauwelijks meer voor welke vakgebieden ze hun studenten zullen moeten opleiden.

Niemand weet welke nieuwe vaardigheden nodig zullen zijn voor de nieuw onstane banen. Deze onzekerheid over werk, vereiste vaardigheden en de toekomst kan leiden tot sociale onrust.

 

Technologie

Technologie is de belangrijkste driver voor het nieuwe digitale tijdperk dat we ingaan. Robots en kunstmatige intelligentie veranderen ons leven volledig. Onderstaand link laat zien op welke gebieden nieuwe technologie van invloed is.

www.futurism.com

Deze veranderingen hebben effect op het businessmodel in bijna elk industriesegment, de manier waarop een samenleving functioneert en het bestuur van de samenleving. Uiteindelijk creëren deze veranderingen mogelijk zelfs nóg meer technologische veranderingen.

Digital future created for people by Dynamic Integrations

Filosofie


Dynamic Integrations stelt bedrijven en particulieren in staat om zich aan te passen aan de nieuwe digitale wereld.

Wij bouwen dynamische integraties van data voor het bedrijfsleven en creëren netwerken voor mensen om te groeien, samen te werken en te creëren.


Missie

Dynamic Integrations stelt bedrijven en particulieren in staat om zich voor te bereiden op het opkomende digitale tijdperk.

Wij bouwen dynamische integraties van data voor het bedrijfsleven en creëren netwerken voor mensen om te groeien, samen te werken en te creëren.

Een fundamentele gedachte achter onze missie is een gelijkmatige verdeling van rijkdom volgens de inzichten van Piketty.


Kernwaarden

Een kernwaarde wordt vanuit zakelijk perspectief als volgt gedefinieerd:

Een principe dat richting geeft aan zowel de interne gedragsregels van een bedrijf als aan de relatie die het met de buitenwereld onderhoudt

Op basis van onze missie zijn onze kernwaarden:

  • • Het leveren van een integrale visie op de gehele bedrijfsketen vereist inzicht in de samenhang
  • • Dynamische data-integratie vereist in elke organisatie goede communicatie. Controle van aanpassingen in de informatie architectuur vereist eerlijkheid en een nauwkeurige administratie
  • • BDe bouw van netwerken voor het digitale tijdperk vraagt om nieuw denken, creativiteit en moed om nieuw terrein te verkennen

 

Cultuur

Om onze kernwaarden te stimuleren creëert Dynamic Integrations een cultuur die gericht is op:

  • • Posities gebaseerd op meerdere rollen: Door mensen verschillende rollen in onze organisatie te geven, ontwikkelen zij inzicht in bedrijfssamenhang
  • • Een open dialoog: Iedereen moet zich vrij voelen om eerlijk te zijn en ideeën en inzichten met elkaar te delen
  • • Organiseren: Een bestuurlijke aanpak van alles wat we doen
  • •Creativity: Een verscheidenheid aan taken, projecten en opdrachten voor onze mensen.
 
People make Dynamic Integrations future

Our People

 

Dynamic Integrations is een Noors-Nederlandse onderneming.